BeneCare

Sydämen vajaatoiminnan etäseuranta

Päivittäinen terveystietojen seuranta hoitohenkilökunnan tueksi.

Oireiden varhainen hoito sairaalahoidon ennaltaehkäisemiseksi.

Kaikki hoitotiimin jäsenet pysyvät ajan tasalla.

Henkilön painon, verenpaineen, sykkeen, unen ja toimintakyvyn älykäs analysointi.

Sydämen vajaatoiminnan etäseuranta

Painon seuranta on keskeinen osa sydämen vajaatoimintapotilaan hoidossa. Äkillinen painonnousu viittaa oireiden pahenemiseen ja vaatii välitöntä huomiota. Jatkuva painon etäseuranta varmistaa oireiden pysyvän hallinnassa ja vähentää päivystyskäyntejä.

Miten palvelu toimii

Painoa seurataan päivittäin ilman potilaalta vaadittavia erityisiä toimenpiteitä. Hoitava lääkäri määrittelee jokaiselle potilaalle painon raja-arvot. Kaikilla hoitotiimin jäsenillä on yleiskuva potilaan painon muutoksista. Palvelu hälyttää automaattisesti, mikäli potilaalta puuttuu punnitus tai paino on ylittänyt määritellyt raja-arvot ja lääkkeen annostusta on muutettava. Hoitotiimillä on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisyn.

Vähemmän sairaalakäyntejä

Asiakkaamme on palvelun avulla pystynyt reagoimaan nopeasti ja estänyt sydämen vajaatoiminta-asiakkaiden oireiden pahenemisen. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ja hoitovuorokausien määrä on pudonnut lähes 50%. Ammattilaiset kehuvat palvelua ja potilaat kertovat palvelun lisänneen turvallisuuden tunnetta ja kannustaneen oman voinnin ja elintapojen seuraamiseen.

Co-Created Health ja Wellbeing hanke

Katso lyhyt video jossa kerromme sydämen vajaatoimintapotilaiden painon etäseurannasta, jota testattiin Co-Created Health ja Wellbeing hankkeessa.

Muut palvelumme